O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

 • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
 • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
 • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

We wrześniowym numerze PSZCZELARSTWA:

 • Miesięcznik PSZCZELARSTWO 09/2019Marek Pogorzelec - Rośliny miododajne pszczelarskiej jesieni - część 3

 • Dr inż. Dariusz Gerula, dr Bogumiła Badek - Różnorodność pszczoły miodnej w warunkach współczesnej hodowli
  „(...) Programy ochrony zasobów genowych pszczół środkowoeuropejskich zakładają minimalną selekcję, z naciskiem na zachowanie cech praprzodków i bezpośrednią reprodukcję. Z uwagi na niskie wyniki ekonomiczne niektórych pasiek utrzymujących pszczoły rodzime, głównie ze względu na ubogie pożytki, dalsze utrzymywanie tych pszczół jest zagrożone. Nie pomagają niepewne i wypłacane w zawikłany sposób dotacje od państwa. Pszczelarze z niektórych rejonów nie czekają jednak z założonymi rękami na dotacje. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Bartłomiej Maleta - „Pszczelarstwo darwinistyczne", czyli perspektywa ewolucyjna w pszczelarstwie (3)
  „Obserwacje dotyczące różnic pomiędzy sposobem życia pszczół w naturze i w pasiekach doprowadziły profesora Seeleya do postawienia wielu hipotez, a w dalszej kolejności do przeprowadzenia ich weryfikacji w drodze eksperymentów. (...) - fragment artykułu (red.)

 • Tomasz Wosk - Pszczelarz stale chce się kształcić i rozwijać (2)
  Ciąg dalszy zapowiedzianego w „Pszczelarstwie" 8/2019 wywiadu z p. prof. Zbigniewem Kołtowskim - wiceprezesem Pszczelniczego Towarzystwa naukowego i wiceprezydentem Polskiego Związku Pszczelarskiego
  „Znaczenie pszczół w ekosystemie jest niepodważalne. Pszczoły jako owady zapylające są w nim wprost niezbędne, przecież ocenia się, że około 1/3 wszystkich produktów spożywanych przez człowieka, jest zależna bezpośrednio bądź pośrednio od zapylania przez pszczoły. (...) - fragment wywiadu (red.)

 • Krzysztof Gawłowski - Pszczelarstwo na ziemiach polskich w okresie międzywojennym. Część 13
  W tej części jest o szkolnictwie i edukacji pszczelarskiej (red.)

 • Wanda Różycka - Konferencja Weterynaryjna w Kielcach
  „(...) Wykłady i debata z udziałem prelegentów i pszczelarzy były okazją do poruszenia najważniejszych problemów współczesnego pszczelarstwa. (...) - fragment artykułu (red.)

 • Jacek Jaroń - Warroza niczym wierna żona!
  (...) w 2020 roku będziemy 'świętowali' 40-lecie obecności Varroa destructor w Polsce. (...) W europie warrozę po raz pierwszy stwierdzono w Bułgarii. Później było już tylko gorzej. Warroza 'rozlazła'się na kraje bałkańskie, wkroczyła do słowacji, NRD i RFN, Austrii, a nawet trafiła za Wielką Wodę - do Ameryki Południowej i do Afryki. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Marek Pogorzelec - Różnorodna szata roślinna szansą na lepsze zimowanie rodzin pszczelich
  (...) Niewiele jest w Polsce miejsc, gdzie baza pożytkowa pozwala myśleć o wybieraniu miodu we wrześniu, ale chyba jeszcze mniej jest pszczelarzy, którzy mieliby możliwości stworzenia takich pożytków. Warto jednak zadać sobie pytanie: co jest lepsze dla gospodarki pasiecznej - dodatkowe kilogramy późnego miodu czy dobre przygotowanie pszczół do trudów zimy. (...) - fragment artykułu (red.)

 • Inż Józef Marek Majak - Ul modułowo-segmentowy (M-S). Część IV
  W tej części jest o pracy w ulu M-S z dwiema matkami i o podziale rodziny (red.)

 • Igor Pawłyk - Wrzesień. Losy technologii izolacji matek w Polsce
  „(...) Spotykam się niekiedy z twierdzeniem, że nie można porównywać ograniczenia matki w czerwieniu podczas nastroju rojowego, z radykalnym uniemożliwieniem czerwienia, przez zamknięcie matki w izolatorze. (...) W chwili zamknięcia matki w izolatorze, żaden z procesów fizjologii rodziny pszczelej (całej rodziny pszczelej) nie zmienia się radykalnie. Nie traktujmy matki pszczelej jako pojedynczego osobnika. Pamiętajmy, że rodzina pszczela jest superorganizmem. Dlatego rozpatrujmy całościowo procesy zachodzące w tym superorganizmie. (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Dr Dariusz Karwan - Karmienie pszczół
  „(...) jak nakarmić rodziny pszczele, aby pokarmu wystarczyło do wiosny i rodziny podczas zimowli nie osypały się z głodu. Pamiętajmy, że zapasy pokarmowe pszczół nie mogą się składać wyłącznie z pokarmu węglowodanowego. Potrzebują one również w odpowiedniej ilości zapasu (...)" - fragment artykułu (red.)

 • Krystyna Judka - Sosna zwyczajna - nadzwyczajna (1)
  Z pierwszej części artykułu dowiemy się o cennych dla nas właściwościach sosny zwyczajnej, a także o interesujących wierzeniach i podaniach ludowych (red.)

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.