O czasopiśmie...

 

     Biologia pszczół|
Gospodarka pasieczna|
          Hodowla i genetyka|
  Pożytki i zapylanie|
           Produkty pszczele|
   Choroby i zatrucia|
         Szkodniki|
                  Apiterapia|

     Inne zapylacze|

 

Nasz miesięcznik – to najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący pszczelarstwo – wydawany nieprzerwanie od 1950 roku!

Za cel stawiamy sobie przekazywanie czytelnikom rzetelnej wiedzy na temat wszystkich zagadnień związanych z pszczelarstwem. Jest to możliwe dzięki współpracy z pracownikami jednostek naukowych oraz doświadczonymi  pszczelarzami–praktykami.

Na łamach magazynu:

 • poruszamy ważne dla branży pszczelarskiej problemy;
 • prezentujemy różnorodne opinie i poglądy; 
 • przekazujemy pomocne rady i wskazówki.

 

Kontakt:

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa,
tel. (22) 50 54 542, (22) 50 54 552, fax. (22) 50 54 542
e-mail: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl lub red.pszczelarstwo@wp.pl

 

Warunki zakupu i prenumeraty PSZCZELARSTWA zamieszczone są w zakładce „Jak kupić?”.

W redakcji dostępne są niektóre numery archiwalne (z roku 2018 i 2019) oraz wszystkie numery z roku 2020 – informacje na ten temat w zakładce „Jak kupić?” lub w redakcji.

 

Składki członkowskie

Członkowie PTN proszeni są o wpłacanie rocznych składek członkowskich w wysokości 20 złotych na konto: 95 2030 0045 1110 0000 0241 1270 w Banku BGŻ.
W sprawie dodatkowych informacji na temat składek można kontaktować się ze skarbnikiem dr. Dariuszem Gerulą.

 

W majowym numerze PSZCZELARSTWA:

Miesięcznik PSZCZELARSTWO 05/2020

 • Marek Pogorzelec - Krzewy obok nas – irga (Cotoneaster)
 • Prof. dr hab. Grażyna Topolska, dr n. wet. Anna Gajda, lek. wet. Ewa Mazur - Zima 2018/2019 – kolejny sezon niewysokich zimowych strat rodzin pszczelich w Polsce
  „Zimą 2018/19 roku zginęło w USA niemal 37% rodzin pszczelich, czyli najwięcej od 13 lat, od kiedy ginięcie pszczół jest tam badane systematycznie. W Polsce tej zimy było wręcz odwrotnie (…)” – fragment artykułu (red.)

 • COLOSS-badanie strat/przetrwania rodzin pszczelich zimą 2019/2020 - ANKIETA

 • Lek. wet. Artur Arszułowicz - Dobrobyt nie dla wszystkich
  Czy pszczoła podlega przepisom dotyczącym utrzymania dobrostanu? Autor udziela odpowiedzi na to i inne pytania dotyczące klasyfikacji pszczoły miodnej w polskim prawie (red.)

 • Bartłomiej Maleta - Ogólnopolski plan selekcji pszczół odpornych na dręcza pszczelego (2)
  Ciąg dalszy artykułu o proponowanych kierunkach selekcji pszczół w Polsce (red.)

 • Inż. Józef Marek Majak - Wpływ flory bakteryjnej na życie pszczół. Część I
  Czy rola drobnoustrojów u pszczół jest równie istotna, co tych probiotycznych, zasiedlających przewód pokarmowy ssaków? Autor opisuje wpływ bakterii i toksyn na organizm pszczoły miodnej (red.)

 • Krzysztof Gawłowski - Pszczelarstwo na ziemiach polskich w okresie międzywojennym. Część 20.
  Ciąg dalszy opisu prasy i audycji pszczelarskich (red.)

 • Marcin J. Mierzwa - Pasieczne porady „e-fachowców”
  „(…) „E-porady” są szansą, a zarazem zagrożeniem dla naszych rodzin pszczelich. Zagrożenia te sami, niestety, prowokujemy, stosując pewne zabiegi w obrębie rodzin pszczelich. Zacząć należy od wiosny.(…)” – fragment artykułu (red.)

 • Wacław Piędel - Miód dla Domu Dziecka
  Nie zapominajmy o bliźnich – o miłym geście pszczelarzy z Regionalnego Koła Pszczelarzy „Barć” z Bielińca (red.)

 • Dr Dariusz Karwan - Trzeba pytać, aby wiedzieć
  Autor podpowiada jakie podgatunki i linie matek wybrać do danych warunków, gdzie najlepiej je kupować, oraz opisuje rozwiązania ułatwiające kontrolę nad czerwieniem matek (red.)

 • Magdalena Kozerska, Krzysztof Kozerski - Z VI Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej w Pszczelej Woli (1)
  Relacja z VI Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej w Pszczelej Woli, która obyła się pod hasłem przewodnim: „Już nic nie będzie tak, jak było” (red.)

 • Piotr Szyszko - Zagraniczna prasówka
  Artykuł zawiera informację o wpływie żywienia robotnic na plenność matki w warunkach laboratoryjnych (red.)

 • Krystyna Judka - Kozłek lekarski – ziele zwycięzców
  „(…) Nazwa łacińska „valeriana” pochodzi od słowa valere, czyli być zdrowym. Nasze polskie nazewnictwo kozłek ma niewątpliwie etymologię od kozła (…)” – fragment artykułu (red.)

Copyright © 2021, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. All Rights Reserved.