Adam Wilczyński

Ulica upamiętniająca pszczelarza

W czerwcu 2017 roku w dzielnicy Opatowice w Tarnowskich Górach decyzją Rady Miasta nadano jednej z ulic imię pszczelarza i patrioty Emanuela Biskupka.

ulica Emanuela BiskupkaDnia 14 grudnia 2017 roku przedstawiciele Wydziału Promocji Tarnowskich Gór i Sekcji Historycznej Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach spotkali się w dzielnicy Opatowice w Tarnowskich Górach przy ulicy, której 7 czerwca 2017 roku Rada Miasta Tarnowskich Gór nadała imię Emanuela Biskupka – pszczelarza i patrioty. Celem spotkania było uroczyste przekazanie jej do użytku. Najliczniej przybyli pszczelarze z Nakła Śląskiego na czele z Bronisławem Kowalczykiem i Bogdanem Plazą. Obecny był prezes Koła Pszczelarzy w Tarnowskich Górach – Benedykt Gołombek, Kazimierz Kimla z Koła Pszczelarzy w Strzybnicy – członek Sekcji Historycznej, a także Krzysztof Kluba – mistrz pszczelarski z Czeladzi. Przyjechał aż ze Stanicy pszczelarz Tomasz Jutsza, który na Święcie Miodu w Skansenie w Chorzowie otrzymał w 2017 roku nagrodę za najsmaczniejszy miód. Jednym słowem, przybyli pszczelarze, którym historia śląskiego bartnictwa jest bliska.

Po odsłonięciu tablicy informującej o ulicy imienia Emanuela Biskupka, pszczelarze udali się do Ratusza na spotkanie z burmistrzem – panem Arkadiuszem Czechem, naczelnikiem – Piotrem Korabem i Mariuszem Jarzombkiem oraz młodzieżą ze szkół z Tarnowskich Gór, Liceum Stanisława Staszica i Liceum Stefanii Stempołowskiej na otwarcie wystawy na temat działalności Emanuela Biskupka.

ulica Emanuela BiskupkaPo odsłonięciu tablicy z nazwą ulicy – Emanuela Biskupka; od lewej stoją: Tomasz Jutsz – Mistrz Pszczelarski, Benedykt Gołombek – prezes Koła w Tarnowskich Górach, Bogdan Płaza – członek zarządu Koła w Nakle Śląskim, Bronisław Kowalczyk – członek zarządu Koła w Nakle Śląskim.

 
 ---
 
© Miesięcznik PSZCZELARSTWO, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, 2004-2016
Agroturystyka