Miesięcznik Pszczelarstwo

Luty 2021

Szanowni Czytelnicy,
początek roku przyniósł nadzieję. Wprawdzie pandemia ciągle dezorganizuje nasze życie, to jednak dzięki akcji szczepień przeciw COVID-19 mamy powody aby wierzyć, że niedługo wrócimy do normalności.

Zakażenia wirusowe to problem nie tylko człowieka. To ogromne zagrożenie dla wszystkich organizmów żywych, również owadów, stąd seria artykułów na temat wirusów chorobotwórczych dla pszczoły miodnej. Do niedawna wiedzieliśmy o nich niewiele; postęp przyniosły dopiero badania ostatnich lat. Dziś za pszczeli odpowiednik koronawirusa można uznać wirus zdeformowanych skrzydeł – DWV. Jego kolejne, coraz bardziej zjadliwe warianty (genotypy, szczepy) są główną przyczyną zimowych strat rodzin pszczelich. Zidentyfikowanie sprawcy stwarza jednak szansę znalezienia skutecznych metod walki z nim…Poznajmy go, aby zrozumieć i  móc działać.

Ciągle aktualny pozostaje temat znakowania miodu. Z danych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wynika, że aż jedna trzecia partii miodu przeznaczonych do sprzedaży jest niewłaściwie oznakowana. Jakie informacje na etykiecie są zatem obowiązkowe, a jakie dobrowolne? W miesięczniku znajdą Państwo odpowiedź i na to pytanie. A oprócz tego inne ważne tematy, jak to u progu przedwiośnia…

PS 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Czytelników prosimy o nadsyłanie propozycji tematów artykułów, którymi są Państwo zainteresowani.

Krystyna Pohorecka
 

 

 • Opracowanie graficzne: Monika Karvazy
 • Liczba stron: 50
 • ISSN: 0478-7080

Cena wersji papierowej:

5,00 zł

W lutym:

 

GOSPODARKA PASIECZNA

 • LUTY W PASIECE
  Marek Podlewski
  Drugi miesiąc roku to czas, gdy w pasiece panuje jeszcze zimowy spokój, ale do pierwszego oblotu jest coraz bliżej. Bardziej niecierpliwi, ale też niespokojni o swoje rodziny pszczelarze zaglądają już do pasiek.
 • ZIMOWLA Z DOKARMIANIEM
  Jacek Jaroń
  Aby uniknąć wiosennych porażek w pasiece i zminimalizować ryzyko uprzątania dennicy z pszczół osypanych z głodu (mimo prawidłowego ich zakarmienia), postanowiłem przeprowadzić doświadczenie z innowacyjnym dokarmianiem. Pokarm, w odpowiedniej ilości, przygotowałem wcześniej i umieściłem na powałce.

PRAWODAWSTWO PSZCZELARSKIE

 • ABC ZNAKOWANIA MIODU
  Marzena Furmanek
  Etykieta jest wizytówką nie tylko produktu, ale również pszczelarza. Umieszczenie jej na opakowaniu to obowiązek producenta. Powinny się na niej znaleźć wszystkie wymagane przepisami informacje na temat produktu, aby konsument mógł dokonać świadomego wyboru.
  Jakie dane powinny się zatem znaleźć na opakowaniu słoika miodu? Przedstawiamy, regulowane rozporządzeniami prawnymi, wymagania dotyczące oznakowania miodu przeznaczonego do sprzedaży.

CHOROBY • SZKODNIKI • ZATRUCIA

 • WIRUSY PSZCZOŁY MIODNEJ (3): VARROA DESTRUCTOR I JEGO WIRUSOWA GWARDIA PRZYBOCZNA 
  dr hab. Zbigniew Lipiński
  Postęp w genetyce ostatnich lat pozwolił na odkrycie wielu wysoce niebezpiecznych wariantów dotychczas znanych wirusów. Są one w znacznej mierze odpowiedzialne za obecne kłopoty w chowie pszczół miodnych, szczególnie w strefie klimatu umiarkowanego. Warianty te, podobnie jak w przypadku wirusów ludzkich, mają ogromny  wpływ  na ewolucję ich zjadliwości i dynamikę rozwoju populacji tych wirusów. Współwystępowanie różnych wariantów wirusów może bowiem prowadzić do wymiany materiału genetycznego pomiędzy nimi, a to stwarza ryzyko powstawania nowych, bardziej zjadliwych dla pszczół wersji. W zależności od zróżnicowania genomu kolejnych wariantów wirusów w stosunku do „przodka”, określa się je mianem nowych genotypów, szczepów lub podgatunków.

POŻYTKI I ZAPYLANIE

 • LIPY POGRANICZA EUROPY I AZJI 
  Marek Pogorzelec
  Tilia dasystyla Steven – to lipa, która nie ma polskiej nazwy, mimo że obszar jej występowania jest bliski naszej szerokości geograficznej. Do dziś przez niektórych botaników uważana jest za podgatunek lipy szerokolistnej – Tilia platyphyllos subsp. caucasica (V. Engl.) Loria. Jeśli jednak dobrze przyjrzymy się jej zmienności okaże się, że dla tego gatunku warto wyszczególnić podgatunki.

PRZEGLĄD BADAŃ NAUKOWYCH

 • OCENA ZJADLIWOŚCI ROZTOCZY DRĘCZA PSZCZELEGO POCHODZĄCYCH Z RÓŻNYCH SYSTEMÓW CHOWU PSZCZOŁY MIODNEJ 
  Przygotował: Jakub Jaroński
  Na podstawie teorii o ewolucyjnym kompromisie „transmisja-zjadliwość”  wysnuto hipotezę, w myśl której zagęszczenie rodzin pszczelich na terenach, gdzie pszczelarstwo jest mocno rozwinięte powoduje częste mieszanie się populacji pszczół oraz roztoczy V. destructor i sprzyja selekcji pasożytów odznaczających się zwiększoną reprodukcją i zjadliwością (definiowaną jako śmiertelność żywiciela). Jest zatem przyczyną poważnych szkód wyrządzanych w pasiekach przez roztocze Varroa.

PUNKT WIDZENIA 

 • DZIKO ŻYJĄCE RODZINY PSZCZOŁY MIODNEJ: ZAGROŻENIA I NADZIEJE (3)
  Bartłomiej Maleta
  Pszczoła miodna potrzebuje wolności i nie musi mieć nad sobą nadzorcy w postaci pszczelarza. Czy ma jednak potencjał, by w czasach warrozy stworzyć dziką populację i przetrwać, a jeżeli tak, to w jakich warunkach? Czy dziko żyjące rodziny pszczele są zagrożeniem dla pasiek? W tym odcinku  interesujące zestawienie populacji pszczół (nie tylko dziko żyjących), które przeżyły starcie z dręczem.

ULE I SPRZĘT PASIECZNY

 • INSTRUKCJA OBSŁUGI SUBLIMATORA KWASU SZCZAWIOWEGO
  Wychodząc naprzeciw pytaniom Czytelników dotyczącym obsługi sublimatora kwasu szczawiowego (SGL-1s) dla rodzin pszczelich bez czerwiu, przedstawiamy instrukcję użytkowania urządzenia. Sublimator SGL-1s przeznaczony jest do uli drewnianych (z urządzenia można korzystać w ulach innych niż drewniane, ale za ewentualne szkody wynikłe podczas użytkowania odpowiada wyłącznie nabywca sprzętu). 

WSPOMINAMY

 • RYSZARD OLEJNICZAK: HODOWCA PSZCZELICH MATEK
  Przygotował: Jarosław Czerwiński
  W dniu 31 marca 2020 odszedł od nas Ryszard Olejniczak, wybitny hodowca pszczół i znawca pszczelarstwa. Miał 81 lat. Pszczołami zajmował się od 16. roku życia, sukcesywnie powiększając własną pasiekę, która pod koniec lat 50. liczyła kilkadziesiąt uli. czytaj więcej
 • PROFESOR MARIAN DURDA – LEKARZ I PSZCZELARZ
  Przygotował: Jerzy Wilde
  Marian Durda ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej 
  w Lublinie w 1961 roku, a następnie – przeszedłszy wszystkie szczeble kariery naukowej – w 1989 roku został profesorem medycyny. Był lekarzem bardzo lubianym i wymagającym – nade wszystko od siebie. Poza medycyną Profesor fascynował się historią, geografią, biologią, a w szczególności pszczelarstwem. Pszczołom poświęcał wiele czasu, a do własnej pasieki uciekał po wytchnienie od codziennych trudów. czytaj więcej

ENTOMOLOGIA ETYMOLOGA 

 • TAM, GDZIE MIESZKAJĄ PSZCZOŁY
  dr hab. Piotr Gąsiorowski
  Praktyka pszczelarska odcisnęła w językach słowiańskich trwałe ślady. Niektóre pokrewieństwa oraz związki znaczeniowe są jednak wyjątkowo zaskakujące. Czy nie jest zadziwiające, że słowo „ulica”, powtarzane przez nas codziennie po kilka razy ma bezpośredni związek z „ulem”?

Z PSZCZOŁĄ W HERBIE 

 • JEDNOROŻEC
  Jerzy Gnerowicz
  Na pograniczu Mazowsza i Mazur, w granicach dawnej Puszczy Kurpiowskiej, zwanej też Puszczą Zieloną lub Zagajnicą, leży Jednorożec – kolejna gmina o bartniczych tradycjach.  czytaj więcej

HETMANKI-ZGADYWANKI

 • ZAGADKI
  Przygotowała: Jadwiga Barbara Caban
  Zapraszamy do zabawy. Przedstawiamy zagadki, przygotowane przez pszczelarkę, Jadwigę Barbarę Caban. Pierwszy Czytelnik, który odgadnie wszystkie odpowiedzi i prześle je mailowo na adres: redakcja@miesiecznik-pszczelarstwo.pl otrzyma bezpłatną prenumeratę pisma na dowolny kwartał. Odpowiedzi w numerze 3/2021.

 

Zapraszamy do lektury ….
 

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ