Miesięcznik Pszczelarstwo

Styczeń 2022

Od redakcji

Szanowni Państwo,
początek nowego roku kalendarzowego skłania zazwyczaj do podsumowania dotychczasowych poczynań, ale też snucia nowych planów i robienia postanowień. Ocenę „Pszczelarstwa” za cały miniony rok pozostawiam Czytelnikom, ale jeśli zechcą się Państwo podzielić swoimi opiniami z redakcją, z uwagą ich wysłuchamy. 

Dla nas pewną wskazówką jest rosnące grono sympatyków naszego miesięcznika… i nie muszę pisać, jak nas to cieszy. Co do zamierzeń… to oczywiście wszystkich szczegółów zdradzić nie mogę. W dużym skrócie – po części będą kontynuacją – przede wszystkim w odniesieniu do działów tematycznych. Pewnej powtarzalności i przewidywalności wydarzeń, wbrew pozorom, potrzebujemy wszyscy – dają poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa.

Nie oznacza to jednak, że będzie nudno. Dzięki licznemu gronu zacnych autorów poznają Państwo różne, może nawet odmienne, poglądy i spojrzenia, na – wydawać by się mogło – znane zagadnienia. Niewątpliwie pojawią się też nowe działy pisma, będziemy się starali uwzględniać aktualne problemy i wydarzenia dotyczące pszczelarstwa. Mamy nadzieję, że korzystna okaże się także współpraca z wydawcą czeskiego czasopisma „Moderní Včelař ”. Najciekawsze artykuły publikowane na łamach miesięcznika naszych południowych sąsiadów będziemy udostępniać także polskim Czytelnikom.

Stawiamy na różnorodność, ale chcemy zachować też równowagę pomiędzy użytecznym a poznawczym charakterem „Pszczelarstwa”.

 

Krystyna Pohorecka
 

 • Opracowanie graficzne: Monika Karvazy
 • Liczba stron: 40
 • ISSN: 0478-7080

Cena wersji papierowej:

10,00 zł

Cena wersji elektronicznej:

9,00 zł

W styczniu:

GOSPODARKA PASIECZNA 

 • PORADY Z PSZCZELEJ WOLI:  STYCZEŃ
  Tomasz Kędziora
  Zaglądać czy nie zaglądać  do uli podczas zimowli?  Są dwie szkoły postępowania i każda z nich ma  zwolenników, i przeciwników. Okazuje się, że wgląd do ula nie tylko nie musi oznaczać ryzyka  dla pszczół,  ale może nawet uratować im życie.

 • WPŁYW PLASTRÓW O MAŁYCH KOMÓRKACH NA CECHY PSZCZÓŁ, RODZIN PSZCZELICH ORAZ OPORNOŚĆ WOBEC VARROA DESTRUCTOR
  dr hab. Krzysztof Olszewski prof. UP w Lublinie 
  Czy utrzymywanie rodzin na plastrach o małych komórkach przyczynia się do wzrostu odporności pszczół miodnych na Varroa destructor? Odpowiedzią są wyniki badań, przeprowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, projekt nr N N311 542140.

 • NAJPROSTSZA KONSTRUKCJA, NAJŁATWIEJSZA GOSPODARKA (5)
  Jakub T. Wilk 
  Czy zimowla w ulach jednościennych oznacza dla pszczół mniejsze ryzyko zagrożeń? Czy pszczoły wcześniej zaczynają się rozwijać? Właściciel kilku pasiek, gospodarujący na Langstrothach ¾, dzieli się kolejnymi doświadczeniami.
   

 CHOROBY • SZKODNIKI • ZATRUCIA

 • WSZYSTKO O NOSEMOZIE
  dr hab. Krystyna Pohorecka prof. PIWet-PIB, lek. wet. Andrzej Bober
  Gatunek Nosema ceranae u europejskich pszczół miodnych stwierdzono w roku 2006. Odkrycie zbiegło się z masowymi stratami rodzin pszczelich w wielu krajach. W wyniku tej koincydencji Nosema ceranae uznano za wysoce prawdopodobnego sprawcę masowej śmiertelności pszczół. Pierwsze, hiszpańskie badania poświęcone określeniu wpływu tego gatunku mikrosporydiów na pszczoły wydawały się potwierdzać tę hipotezę. Jaką wiedzą dysponujemy po 15 latach eksploracji zagadnienia?
 • MECHANIZMY OBRONY PSZCZOŁY MIODNEJ PRZED STRESEM  ŚRODOWISKOWYM
  dr Marek W. Chmielewski
  Pszczoły miodne potrafią bronić się przed stresem wywoływanym przez środowisko, w którym żyją, mimo że przyczyn stresu jest wiele. Rozpoczynamy cykl artykułów, poświęconych temu problemowi.

POŻYTKI I ZAPYLANIE

 • PODRÓŻNIK BŁĘKITNY POLSKICH DRÓG I ŚCIEŻEK 
  dr Zofia Kaczmarek
  Cykoria podróżnik reprezentuje najliczniejszą ze wszystkich – rodzinę Asteraceae. Rośnie w wielu miejscach: na stanowiskach ruderalnych, przydrożach, miedzach, nieużytkach, pastwiskach. Pszczołom dostarcza nektaru i pyłku.

PUNKT WIDZENIA

 • O ODPORNOŚCI PSZCZÓŁ (3)
  Bartłomiej Maleta
  Pokonanie warrozy jest  procesem długotrwałym, ale leży w zasięgu naszej ręki. Wystarczy konsekwentnie rozmnażać w swoich pasiekach te spośród lokalnych pszczół, które mają najmniej roztoczy. Gdyby przez ostatnie dekady pszczelarze ograniczyli swoje działania tylko do tej prostej czynności, dziś problem dręcza by nie istniał.

ULE I SPRZĘT PASIECZNY

 • Z ZAPISKÓW HODOWCY MATEK
  Antoni Óżóg 
  Okres jesienno-zimowy służy wymianie doświadczeń między pszczelarzami. Chciałabym podzielić się własnymi spostrzeżeniami na temat autorskiej konstrukcji ulików weselnych, a także ramek składanych. Czytaj więcej…

APITERAPIA

 • CZY WIERZYMY W LECZNICZĄ MOC PSZCZÓŁ?
  dr hab. Monika Fliszkiewicz
  Apifarmaceutyki i preparaty pszczelopochodne można kupić niemal w każdej aptece. Czy jednak ich asortyment nie jest zbyt ubogi? Czy cieszą się popularnością? Przedstawiamy wyniki ankiety, przeprowadzonej w wybranych placówkach farmaceutycznych.

DZIKIE ZAPYLACZE

 • KRAJOWA APIFAUNA
  dr Sylwia Łopuch
  Stabilność i efektywność procesu zapylania zależą od gatunkowego zróżnicowania owadów zapylających, z których pszczoła miodna jest najpowszechniej spotykanym, ale nie uniwersalnym zapylaczem. Równie ważnym elementem sieci zapyleń są pszczoły dziko żyjące, dlatego warto znać ich wymagania ekologiczne, aby zapewnić im odpowiednie warunki do życia.

BIBLIOTEKA PSZCZELARZA

 • NOWOŚCI WYDAWNICZE
  Pod koniec roku 2021, po niemal 60 latach od pierwszego wydania, na rynku pojawiły się dwie monografie, z których każda jest wyjątkowa: Choroby pszczół Stanisława Kirkora oraz Selekcja i wychów matek pszczelich Tadeusza Wawryna i Leonarda Webera. Czytaj więcej…

LUDZIE • MIEJSCA • WYDARZENIA

 • PODSUMOWANIE SEZONU PASIECZNEGO 2021
  Bożena Stępień 
  W niedzielę, 24 października 2021 r. w Bystrzycy Nowej (woj. lubelskie), miało miejsce podsumowanie tegorocznego cyklu wydarzeń odbywających się w ramach kampanii edukacyjno-informacyjna „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”.
 • PROF. DR HAB. JERZY WOYKE GOŚCIEM HONOROWYM KONKURSU „PSZCZELARZ ROKU 2021” 
  Małgorzata Brym
  Gościem honorowym uroczystości „PSZCZELARZ ROKU 2021” był prof. dr hab. Jerzy Woyke, naukowiec, którego odkrycia w dziedzinie hodowli i genetyki pszczół doceniono na całym świecie.

WSPOMINAMY

 • PROFESOR DR HAB. JAROSŁAW PRABUCKI
  Dnia 15 października 2021 roku, w Szczecinie, zmarł prof. dr hab. Jarosław Prabucki. Ceniony wykładowca i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej, badacz o bogatym dorobku naukowym i wielkich zasługach dla popularyzacji pszczelnictwa. Czytaj więcej…   

„Pszczelarstwo” - wiedza i doświadczenie.
Zrób z tego pożytek!

 ZAMÓW PRENUMERATĘ